Mechanizmy adaptacji aplikacji na przykładzie systemu wspomagającego pracę przychodni, Węcel, Krzysztof, Filipowska Agata, Kaczmarek Tomasz, Hofman R., and Bassara Andrzej , IT w służbie efektywnego państwa : technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia, Warszawa, p.53-69, (2011)
Temporalne indeksowanie dokumentów oparte na wyrażeniach kalendarzowych, Abramowicz, Witold, and Bassara Andrzej , Systemy wspomagania organizacji SWO 2008 : informatyka ekonomiczna jako dziedzina nauki i dydaktyki, Katowice, p.25-31, (2008)
Platforma dla usług mobilnego samorządu, Abramowicz, Witold, Żebrowski Paweł, Łazaruk Szymon, Wiśniewski Marek, and Bassara Andrzej , Systemy wspomagania organizacji SWO 2008 : informatyka ekonomiczna jako dziedzina nauki i dydaktyki, Katowice, p.287-293, (2008)
Usability Driven Open Platform for Mobile Government., Filipowska, Agata, Wiśniewski Marek, Abramowicz Witold, Bassara Andrzej, Żebrowski Paweł, Moore Poul, Peinel Gertraud, and Tilsner Dirk , Electronic Government: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (6 Volumes), USA, p.249-270, (2008)
Language Model Based Temporal Information Indexing, Bassara, Andrzej , Business Information Systems : 11th International Conference, BIS 2008, Innsbruck, Austria, May 5-7, 2008, Proceedings, Number 7, p.24-35, (2008)
Aspekty dokumentu elektronicznego, Abramowicz, Witold, Bassara Andrzej, Wiśniewski Marek, and Żebrowski Paweł , elektroniczna Administracja, Number 2 (15), Warszawa, p.30-37, (2008)