Monitorowanie zagrożeń w cyberprzestrzeni na przykładzie wyszukiwania przejawów nielegalnego handlu lekami, Filipowska, Agata, Kaczmarek Tomasz, and Węcel Krzysztof , Nowoczesne systemy łączności i transmisji danych na rzecz bezpieczeństwa : szanse i zagrożenia, Warszawa, p.741-766, (2013)
Harvesting Deep Web Data through Produser Involvement, Kaczmarek, Tomasz, and Węckowski Dawid , Frameworks of IT Prosumption for Business Development, p.200-221, (2013)
Zmienność treści na forach internetowych, Węckowski, Dawid, and Kaczmarek Tomasz , Studia Oeconomica Posnaniensia 2013/5(254), Number 5, p.81-96, (2013)
Semantically Enhanced Business Process Modeling Notation, Kaczmarek, Tomasz, Kaczmarek M., Filipowska Agata, and Abramowicz Witold , Semantic Technologies for Business and Information Systems Engineering: Concepts and Applications, Hershey, p.259-275, (2012)
Profilowanie w systemach filtrowania i wyszukiwania informacji - metody i wyzwania, Kaczmarek, Tomasz, and Filipowska Agata , Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : informatyka ekonomiczna, Number 239, Poznań, p.46-57, (2012)
Scalable Adaptation of Web Applications to Users; Behaviour, Węcel, Krzysztof, Kaczmarek Tomasz, and Filipowska Agata , Computational Collective Intelligence : Technologies and Applications, 4th International Conference, ICCCI 2012, Ho Chi Minh City, Vietnam, November 28-30, 2012. Proceedings, Part II, Number 7654, Berlin Heidelberg, p.79-88, (2012)