Mobile Information Filtering, Abramowicz, Witold, Banaśkiewicz Krzysztof, Wieloch Karol, and Żebrowski Paweł , Encyclopedia of E-Commerce, E-Government, and Mobile Commerce, Hershey, p.799-804, (2006)
A Brief Survey of Web Service Description Languages, Abramowicz, Witold, Kaczmarek Tomasz, Marek Kowalkiewicz, and Wieloch Karol , Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu (NTIZ) 2006, Number 1134, Wrocław, p.13-21, (2006)