Wykorzystanie metod zarządzania procesowego BPM do zwiększenia efektywności procesów biznesowych organizacji, Bartoszewicz, Grzegorz , Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : informatyka ekonomiczna, Number 239, Poznań, p.20-33, (2012)
Integracja procesów biznesowych w rozproszonych systemach gospodarki elektronicznej, Bartoszewicz, Grzegorz , Systemy informacyjne w zarządzaniu : księga jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin Profesora Adama Nowickiego., Wrocław, p.161-169, (2010)
Mobilne systemy klasy CRM w zarządzaniu przedsiebiorstwem handlowym, Bartoszewicz, Grzegorz , Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług (WSHiU) w Poznaniu, Number 10, Poznań, p.25-37, (2006)
Wykorzystanie Narzędzi CASE do Projektowania Wdrożenia Systemu Zintegrowanego, Bartoszewicz, Grzegorz , Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług (WSHiU) w Poznaniu, Number 6, Poznań, p.63-74, (2003)
Integracja Procesów Biznesowych w Systemach Informacyjnych Nowej Ekonomii, Bartoszewicz, Grzegorz , Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu (NTIZ) 2002, Number 955, p.67-77, (2002)