Semantycznie wspomagane wyszukiwanie ekspertów, Kaczmarek, M., Bukowska E., and Starzecka Monika , Studia Oeconomica Posnaniensia 2013/2(251), Number 2(251), Poznań, p.63-79, (2013)
Pozyskiwanie i reprezentacja informacji o ekspertach ma polskim rynku pracy, Abramowicz, Witold, Starzecka Monika, Zyskowski Dominik, Stolarski Piotr, and Węcel Krzysztof , IT w służbie efektywnego państwa : technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia, Warszawa, p.23-38, (2011)
Using Semantics to Personalize Access to Data-Intensive Web Sources, Starzecka, Monika, and Walczak Adam , BIS 2009 Business Information Systems Workshops : Poznań, Poland, April 2009., Number 37, p.28-38, (2009)