Usability Driven Open Platform for Mobile Government., Filipowska, Agata, Wiśniewski Marek, Abramowicz Witold, Bassara Andrzej, Żebrowski Paweł, Moore Poul, Peinel Gertraud, and Tilsner Dirk , Electronic Government: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (6 Volumes), USA, p.249-270, (2008)
Mobile Information Filtering, Abramowicz, Witold, Banaśkiewicz Krzysztof, Wieloch Karol, and Żebrowski Paweł , Mobile Computing: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (6 Volumes), USA, p..., (2008)
Platforma dla usług mobilnego samorządu, Abramowicz, Witold, Żebrowski Paweł, Łazaruk Szymon, Wiśniewski Marek, and Bassara Andrzej , Systemy wspomagania organizacji SWO 2008 : informatyka ekonomiczna jako dziedzina nauki i dydaktyki, Katowice, p.287-293, (2008)
Aspekty dokumentu elektronicznego, Abramowicz, Witold, Bassara Andrzej, Wiśniewski Marek, and Żebrowski Paweł , elektroniczna Administracja, Number 2 (15), Warszawa, p.30-37, (2008)