Semantycznie wspomagane wyszukiwanie ekspertów, Kaczmarek, M., Bukowska E., and Starzecka Monika , Studia Oeconomica Posnaniensia 2013/2(251), Number 2(251), Poznań, p.63-79, (2013)
Rozwój gospodarki elektronicznej i jego wpływ na modele biznesowe przedsiębiorstw, Bukowska, E. , Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : informatyka ekonomiczna, Number 239, Poznań, p.34-45, (2012)
Ontology-Based Retrieval of Experts - The Issue of Efficiency and Scalability within the eXtraSpec System, Bukowska, E., Kaczmarek M., Stolarski Piotr, and Abramowicz Witold , Multidisciplinary Research and Practice for Information Systems : IFIP WG 8.4, 8.9, TC 5 International Cross Domain Conference and Workshop on Availability, Reliability, and Security, CD-ARES 2012, Prague, Czech Republic, August 20-24, 2012, Proceedings., Number 7465, Praga, p.272-286, (2012)