Autocompletion for Business Process Modelling, Wieloch, Karol, Filipowska Agata, and Kaczmarek M. , Business Information Systems Workshops : BIS 2011 International Workshops and BPSC International Conference, Poznań, Poland, June 15-17, 2011, Revised Papers., Number 97, p.30-40, (2011)
Wykorzystanie mechanizmów społecznościowych do semantycznego opisu zasobów., Kaczmarek, M., and Filipowska Agata , Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : modelowanie zjawisk gospodarczych w praktyce., Number 210, p.197-208, (2011)