Usługi sieciowe jako nowy rodzaj usług komercyjnych świadczonych na rynku elektronicznym, Kaczmarek, M., Gwizdała Julia, and Kliber Agata , Instrumentalne, instytucjonalne i organizacyjne problemy funkcjonowania gospodarki rynkowej., Number 4, Poznań, p.105-121, (2006)