Profilowanie w systemach informatycznych, Filipowska, Agata, and Dzikowski J. , Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2012, Katowice, p.71-104, (2012)
Mobile and Web Recommendation Application in the Semantic Web Paradigm. A Case Study, Łazaruk, Szymon, Dzikowski J., Kaczmarek M., and Abramowicz Witold , Informatyka Ekonomiczna. Business Informatics 3 (25), Number 3 (25), Wrocław, p.109-122, (2012)
Towards the Semantic Web; Incentivizing Semantic Annotation Creation Process, Łazaruk, Szymon, Kaczmarek M., Dzikowski J., Tokarchuck Oksana, and Abramowicz Witold , Knowledge Engineering and Knowledge Management : 18th International Conference, EKAW 2012, Galway City, Ireland, October 8-12, 2012, Proceedings, Number 7603, Galway, p.282-291, (2012)