System zarządzania wirtualną tożsamością użytkownika - analiza korzyści i kosztów, Stróżyna, Milena, Filipowska Agata, and Abramowicz Witold , Wiedza i technologie informacyjne : nowe trendy badań i aplikacji, Częstochowa, p.17-31, (2013)
Crawling Data-Intensive Web Sources Using Structure Information, Węckowski, Dawid , Business Information Systems Workshops, BIS 2013 International Workshops Poznań, Poland June 2013, Revised Papers., Number 160, p.196-207, (2013)
Should Business Informatics Care about Linked Open Data?, Abramowicz, Witold, and Węcel Krzysztof , Perspectives in Business Informatics Research. 12th International Conference, BIR 2013, Warsaw, Poland, September 23-25, 2013. Proceedings, Number 158, Berlin Heidelberg, p.1-9, (2013)
Aspect-Aware Identification of Opinion Phrases Polarity Based on Summaries of Consumer Opinions about Products and Services, Małyszko, Jacek , Business Information Systems Workshops, BIS 2013 International Workshops Poznań, Poland June 2013, Revised Papers., Number 160, p.278-289, (2013)
Semantically Enhanced Business Process Modeling Notation, Kaczmarek, Tomasz, Kaczmarek M., Filipowska Agata, and Abramowicz Witold , Semantic Technologies for Business and Information Systems Engineering: Concepts and Applications, Hershey, p.259-275, (2012)