Autocompletion for Business Process Modelling, Wieloch, Karol, Filipowska Agata, and Kaczmarek M. , Business Information Systems Workshops : BIS 2011 International Workshops and BPSC International Conference, Poznań, Poland, June 15-17, 2011, Revised Papers., Number 97, p.30-40, (2011)
Odkrywanie tożsamości użytkownika sieci, Abramowicz, Witold, Filipowska Agata, Dzikowski J., Małyszko Jacek, and Węckowski Dawid , Zastosowania Systemów Informatycznych Zarządzania, Number spec., Warszawa, p.7-18, (2011)
Zarządzanie informacją w procesie bilansowania rynków energii w mikrosieciach energetycznych, Abramowicz, Witold, Dzikowski J., and Hofman R. , Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : modelowanie zjawisk gospodarczych w praktyce., Number 210, p.185-196, (2011)
Legal Ontologies in ICT and Law, Abramowicz, Witold, Stolarski Piotr, and Tomaszewski Tadeusz , Information Communication Technology Law, Protection and Access Rights : Global Approaches and Issues, Hershey, p.51-66, (2010)
Reprezentacja wiedzy w systemie wyszukiwania ekspertów eXtraSpec, Abramowicz, Witold, Stolarski Piotr, Węcel Krzysztof, and Wieloch Karol , Systemy informacyjne w zarządzaniu : księga jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin Profesora Adama Nowickiego., Wrocław, p.149-160, (2010)
LIT 2010 Workshop Chairs; Message, Stolarski, Piotr, Tomaszewski Tadeusz, and Zeleznikow John , Business Information Systems Workshops, BIS 2010 International Workshop, Berlin, Germany, May 3-5, 2010, Revised Papers., Number 57, p.238-239, (2010)