The Modelling of Data Dependencies for Executable Business Processes, Vaknin, Michael, and Filipowska Agata , Studia Oeconomica Posnaniensia, Volume 5, Number 12 Metody, techniki, technologie przetwarzania i analizy Big Data dla potrzeb kreowania inteligentnej gospodarki i administracji, p.107–125, (2017)
Wikipedia, Dbpedia a polski rynek sztuki: wzbogacanie danych oraz analiza częstości występowania pojęć w opisach obrazów i artystów, Filipiak, Dominik, and Filipowska Agata , Studia Oeconomica Posnaniensia, Volume 5, Number 12 Metody, techniki, technologie przetwarzania i analizy Big Data dla potrzeb kreowania inteligentnej gospodarki i administracji, p.22–32, (2017)
Benchmarking of Databases for Big Data Exploration in the Social Graph Analysis, Węcel, Krzysztof, Perkowski Bartosz, Filipowska Agata, Węckowski Dawid, and Zwolenkiewicz Piotr , Studia Oeconomica Posnaniensia, Volume 5, Number 12 Metody, techniki, technologie przetwarzania i analizy Big Data dla potrzeb kreowania inteligentnej gospodarki i administracji, p.5–21, (2017)