Modelling of Risk and Reliability of Maritime Transport Services, Stróżyna, Milena , International Conference on Business Information Systems, p.659–674, (2019)
Hazard Index for Assessment of Reliability of Supply and Risk in Maritime Domain, Stróżyna, Milena , International Conference on Business Information Systems, p.228–241, (2017)
Identyfikacja zawinięcia statku do portu z wykorzystaniem systemu automatycznej identyfikacji (AIS), Maciaszek, Adam, Małyszko Jacek, and Stróżyna Milena , Studia Oeconomica Posnaniensia, Volume 5, Number 12 Metody, techniki, technologie przetwarzania i analizy Big Data dla potrzeb kreowania inteligentnej gospodarki i administracji, p.48–62, (2017)
Named Entity Disambiguation for Maritime-related Data Retrieved from Heterogenous Sources, Małyszko, Jacek, Abramowicz Witold, and Stróżyna Milena , TransNav: International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Volume 10, Number 3, p.465–477, (2016)