Analiza porównawcza modeli klasyfikacyjnych w kontekście oceny jakości artykułów Wikipedii

TitleAnaliza porównawcza modeli klasyfikacyjnych w kontekście oceny jakości artykułów Wikipedii
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2017
AuthorsLewoniewski, W, Węcel K, Abramowicz W
Book TitleMatematyka i informatyka na usługach ekonomii
Pagination54–68
PublisherWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu