Automatyczne rozpoznawanie ofert kupna, sprzedaży i zamiany w tekstach w języku polskim.

TitleAutomatyczne rozpoznawanie ofert kupna, sprzedaży i zamiany w tekstach w języku polskim.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsMałyszko, J, Bukowska E, Filipowska A, Perkowski B, Stolarski P, Wieloch K
JournalStudia Oeconomica Posnaniensia 2013/5(254)
Pagination60-72
ISSN2300-5254
Keywordsekstrakcja informacji, przetwarzanie języka naturalnego