Maritime domain awareness system supplied with external information-use-case of the SIMMO system

TitleMaritime domain awareness system supplied with external information-use-case of the SIMMO system
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsAbramowicz, W, Filipiak D, Małyszko J, Stróżyna M, Węcel K
JournalVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa" NATCON 2016
Pagination1-20