News

Morski Big Brother w oparciu o Big Data, czyli nowy grant na badania pozwalające na przewidywanie i śledzenie podróży statków 22.06.2017
W jaki sposób można sprawdzić, czy towary płynące z Chin do Polski zostaną dostarczone na czas? Czy statek, który je przewozi na pewno jest bezpieczny? Jak przewidywać czas podróży i trasę takiego statku? Na te i inne pytania związane z oceną niezawodności dostaw realizowanych drogą morską i przewidywaniem punktualności statków starać się będą odpowiedzieć naukowcy z Katedry Informatyki Ekonomicznej w ramach grantu badawczego „Data Science and Azure-based analytics services for predicting risk and reliability of maritime transport”, otrzymanego w programie Microsoft Azure for Research. W ramach badań przetwarzane i analizowane będą duże zasoby danych satelitarnych i naziemnych pozwalające śledzić w czasie rzeczywistym ruch statków na świecie. Dane te będą wzbogacane o dodatkowe informacje o statku i jego trasie, które istotnie mogą wpływać na czas podróży i ocenę jego niezawodności. Całość będzie realizowana w oparciu o platformę Azure firmy Microsoft. Badania zakładają wykorzystanie usług dostępnych w chmurze Azure związanych z przechowywaniem i analizą Big Data, pozwalające na przeprowadzanie analiz predykcyjnych, uczenia maszynowego i modelowania statystycznego. Projekt realizowany będzie przez najbliższy rok przez doktorantkę mgr Milenę Stróżyna, jej promotora pomocniczego dr Krzysztofa Węcla oraz studentów odbywających praktyki letnie w Katedrze Informatyki Ekonomicznej. Otrzymane wyniki będą istotnym wkładem do rozprawy doktorskiej przygotowywanej przez doktorantkę pod opieka prof. dr. hab. Witolda Abramowicza.

Microsoft Azure for Research Award wesprze podnoszenie jakości informacji na przykładzie Wikipedii 13.06.2017
Dr Krzysztof Węcel z Katedry Informatyki Ekonomicznej otrzymał grant na przeprowadzenie badań z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w chmurze Microsoft Azure. Nagroda została przyznana w ramach programu Microsoft Azure for Research Award po pozytywnej ocenie zgłoszonego projektu „Data Science for improving the quality of crowdsourced information. The case of Wikipedia”. W realizacji projektu będzie uczestniczył również doktorant Włodzimierz Lewoniewski oraz studenci, którzy w okresie letnim będą odbywali w Katedrze praktyki w tym zakresie.

Lecture on the quality of Wikipedia in High School no 12 in Poznań 1.06.2017
On May 31, 2017 Włodzimierz Lewoniewski provided lectures and workshops for pupils of the High School no 12 in Poznań as part of the Infizmania project. The topic focused on the quality of information on Wikipedia in various languages During the lectures pupils learned about the development and popularity of Wikipedia, its important principles, and the comparison with traditional encyclopaedias (such as Encyclopedia Britannica, Great PWN Encyclopedia, Great Soviet Encyclopedia). Topics related to the critique of the quality of Wikipedia articles and other issues related primarily to the freedom of content contribution were also discussed. In addition, the method of assessing the quality of Wikipedia articles was presented and during the workshops the pupils themselves were able to check the quality of the particular articles they chose on various topics: companies, computer games, actors, movies, politicians and others. Moreover, Włodzimierz Lewoniewski presented the research results related to automatic quality evaluation of Wikipedia articles in different language versions.

XX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki 27.04.2017
W ramach XX Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, które odbyły się w murach UEP 24 kwietnia 2017r., dr inż. Anna Lamek przeprowadziła 2 warsztaty z Podstaw programowania oraz Modelowania procesów biznesowych. W naszych progach mieliśmy okazję gościć młodych adeptów programowania ze Szkoły Podstawowej nr 42 oraz klasy licealne z Zespołu Szkół Urszulańskich w Poznaniu. Uczniowie mieli okazję stworzyć swoje pierwsze animacje w języku Scratch oraz wcielić się w rolę analityków biznesowych, tworząc modele procesów przy użyciu podstawowych elementów notacji Business Process Modelling Notation w oprogramowaniu Adonis. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia.

Nagroda Miasta Poznania za najlepsze prace dyplomowe 14.04.2017
Mgr Marcin Basiński absolwent Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, specjalności: informatyka w gospodarce i administracji, został laureatem XIII edycji Konkursu „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską” i „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską” Praca magisterska mgra Marcina Basińskiego pt.: „Wdrożenie wersji pilotażowej katalogu „Urzędy 24”, na przykładzie e-Usług związanych z działalnością gospodarczą i biznesem”, napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Witolda Abramowicza, obroniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu otrzymała wyróżnienie. Na Konkurs wpłynęły 134 prace dyplomowe: 52 rozprawy doktorskie oraz 82 prace magisterskie. Decyzją Kapituły Konkursu w kategorii prac doktorskich przyznano 3 równorzędne nagrody oraz 5 wyróżnień, zaś w kategorii prac magisterskich 3 równorzędne nagrody oraz 5 wyróżnień. Uroczyste, oficjalne ogłoszenie wyników miało miejsce 10 kwietnia 2017 r. w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania. Serdecznie gratulujemy!

Piotr Jankowiak, Piotr Kałużny i Dr. Bartosz Perkowski participated in NetMob 2017 conference 12.04.2017
Between 5th and 7th April two second year students of master studies with specialization in Information Systems at the Faculty of Informatics and Electronic Economy: Piotr Jankowiak and Piotr Kałużny had the opportunity to attend an international scientific conference in Milan. Together with Dr. Bartosz Perkowski from the Department of Information Systems, they took part in this year’s edition of NetMob. NetMob is the biggest in the world scientific conference in the field of telecom data processing and its usage for business and statistic purposes. It takes place every two years and this year’s edition was held in Vodafone Village in Milan. Conference committee invited not only participants from the world of science (e.g. researchers from MIT, Cambridge, Universidad Carlos Ill de Madrid, Harvard or ETH Zurich), but also companies from the IT and telecommunication sector (IBM, Orange, Vodafone, Nokia, Telefonica, Telecom Italia) and start-ups, which specialize in analysis of telecom data in the commercial aspect. The role of our students was not only to attend the conference, but also to orally present their publication titled „Application of trajectory based models for continuous behavioral user authentication through anomaly detection”, of which they were co-authors. Publication was a result of a data analysis project, which was carried out by the Department of Information Systems. Dr. Bartosz Perkowski had the pleasure to present a poster titled „User Authentication with Neural Networks Based on CDR Data”. Topics, which were discussed during the conference were varied, spanning over a wide area of research. Organizers split the program into thematic blocks: mobility (which was the most popular topic), social networks, social good, socio-economic research, health, data quality, privacy and applications. There were over 40 presentations across the 3 days of the conference and 36 posters presented during 2 poster sessions. All the published content had a very high scientific value, which highlights the importance of our scientists’ success.

Lectures by Dr. Eng. Anna Lamek at the North China University of Science and Technology 2.02.2017
Dr. Eng. Anna Lamek from 03.01.2017 to 13.01.2017 gave an invited lectures entitled “Production Engineering 1” (40 hours) and “Production Engineering 2” (40 hours) at the North China University of Science and Technology in Tangshan (Hebei Province), China. During her stay students had also an opportunity to accomplish an engineering project concerning application of Information Systems to manufacturing management.

Prof. Witold Abramowicz and Dr. Agata Filipowska participated in the fifth edition of Big Data Congress 28.11.2016
On the 22 - 23 November 2016, the fifth edition of the Big Data Congress took place, in which the Honorary Chairman of the Program Council is Prof. Witold Abramowicz. The Congress is attended by all significant suppliers of products and services concerning Big Data. In the current edition, there were approximately 650 participants. Once again, the moderator of the acclaimed panel of experts was <b>Dr. Agata Filipowska</b> from the Department of Information Systems. Panel title was: <i>IoT ecosystem - the next industrial revolution in the service of Smart technology and its impact on other sectors</i>. The discussion was attended by the representatives of business: Regional Business Director CEE, Google, Head of Strategy and Product Management, Samsung Electronics, President of APA Group and Director of Strategy and Business Development, P4. Dr. Filipowska after completing discussion, gathered congratulations and thanks from the participants and observers of the panel for a very substantive debate. The Congress is an unique and prestigious meeting of the most important representatives of many sectors of business, government and local administration, media and science, and also an unique opportunity to confront and exchange experience with experts in this specific and extremely developed part of the business, not only in the area of ​​Big Data, but also national and the international markets, and the practical use of technologies and solutions. This strategic meeting provides a neutral platform for discussion, exchange of ideas and experiences, brings together the most important representatives in the area of ​​idea, knowledge and technology, the largest domestic and global companies of all business sectors. It is also an excellent opportunity to establish and strengthen business relationships for all leaders who want to have an impact on the future.

Speech by prof. dr. Witold Abramowicz during the plenary session of the Committee of Economic Sciences of the Polish Academy of Sciences 23.11.2016
Prof. dr hab. Witold Abramowicz w dniu 15 listopada 2016 r. na zaproszenie przewodniczącego Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN wziął udział w posiedzeniu plenarnym, gdzie wspólnie z prof. dr hab. Krzysztofem Jajugą przeprowadził debatę „Big Data w ekonomii".

Elżbieta Lewańska and Bartosz Perkowski received PhD 2.11.2016
Elżbieta Lewańska and Bartosz Perkowski received PhD in economics on 7th of October. Heartiest congratulations and best wishes for continued success from the whole Department team!