Management information systems

Nazwa kursu: 
Management information systems
Wymiar godzinowy kursu: 
wykład 30h
laboratiorium 30h
Stopien studiow: 
mgr
Rodzaj zajec: 
wyk+lab