Dr. Anna Lamek

Dr. Anna Lamek

Assistant Professor


E-mail: anna [dot] lamek [at] ue [dot] poznan [dot] pl
Phone: +48 (61) 639-27-88
Fax: +48 (61) 854-36-33
no image


Narzędzia wsparcia zarządzania we współczesnych organizacjach : ERP a BMS - porównanie, Lamek, A. , Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, 167 (1), p.186-197, (2013)
ERP na uczelni wyższej, Lamek, A. , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 105, p.681-689, (2013)
Kooperacja i konkurencja w konsorcjach gospodarczych, Lamek, A. , Zarządzanie i Finanse / Journal of Management and Finance - poprzedni tytuł : Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 4 (3), p.277-287, (2013)
Rozwój zintegrowanych systemów zarządzania w gospodarce, Lamek, A. , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 58, p.213-221, (2010)
Duty hours in this semester:
  • Tuesday: 3:00pm - 4:00pm

Business process management

Wykład 15hLaboratoium 15hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów


Business process modelling

Wykład 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów


ERP Systems

Laboratoium 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów
Dr. Anna Lamek


Information system analysis

Wykład 15hLaboratoium 30hPrzedmiot kierunkowyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów


Information technology in administration

Wykład 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na I stopniu studiów