Dominik Filipiak, MSE.

Dominik Filipiak, MSE.

Research Assistant


E-mail: dominik [dot] filipiak [at] ue [dot] poznan [dot] pl
Phone: +48 (61) 639-27-97
Fax: +48 (61) 854-36-33
no image

Wikipedia, Dbpedia a polski rynek sztuki: wzbogacanie danych oraz analiza częstości występowania pojęć w opisach obrazów i artystów, Filipiak, Dominik, and Filipowska Agata , Studia Oeconomica Posnaniensia, Volume 5, Number 12 Metody, techniki, technologie przetwarzania i analizy Big Data dla potrzeb kreowania inteligentnej gospodarki i administracji, p.22–32, (2017)
Maritime domain awareness system supplied with external information-use-case of the SIMMO system, Abramowicz, Witold, Filipiak Dominik, Małyszko Jacek, Stróżyna Milena, and Węcel Krzysztof , VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa" NATCON 2016, p.1-20, (2016)
Duty hours in this semester:
  • Thursday 4:00 pm – 5:00 pm
  • Friday 12:00 pm – 1:00 pm