Dr. habil. Grzegorz Bartoszewicz, prof. nadzw. UEP

Dr. habil. Grzegorz Bartoszewicz, prof. nadzw. UEPE-mail: grzegorz [dot] bartoszewicz [at] ue [dot] poznan [dot] pl
Phone: +48 (61) 639-27-83
Fax: +48 (61) 854-36-33
no image


Wykorzystanie metod zarządzania procesowego BPM do zwiększenia efektywności procesów biznesowych organizacji, Bartoszewicz, Grzegorz , Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : informatyka ekonomiczna, Number 239, Poznań, p.20-33, (2012)
Integracja procesów biznesowych w rozproszonych systemach gospodarki elektronicznej, Bartoszewicz, Grzegorz , Systemy informacyjne w zarządzaniu : księga jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin Profesora Adama Nowickiego., Wrocław, p.161-169, (2010)
Mobilne systemy klasy CRM w zarządzaniu przedsiebiorstwem handlowym, Bartoszewicz, Grzegorz , Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług (WSHiU) w Poznaniu, Number 10, Poznań, p.25-37, (2006)
Wykorzystanie Narzędzi CASE do Projektowania Wdrożenia Systemu Zintegrowanego, Bartoszewicz, Grzegorz , Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług (WSHiU) w Poznaniu, Number 6, Poznań, p.63-74, (2003)
Integracja Procesów Biznesowych w Systemach Informacyjnych Nowej Ekonomii, Bartoszewicz, Grzegorz , Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu (NTIZ) 2002, Number 955, p.67-77, (2002)
Duty hours in this semester:
  • Wednesday 3:30pm - 4:30pm
  • Attention! On June 12, the duty will be held at 2:00pm - 4:00pm

Implementation of information systems

Wykład 30hPrzedmiot specjalizacyjnyPrzedmiot realizowany na II stopniu studiów
Dr. habil. Grzegorz Bartoszewicz, prof. nadzw. UEP