Publikacje

Export 387 results:
Sortuj po: Autor Tytuł Typ [ Rok  (Desc)]
2016
Abramowicz, W, Heath T, Auer S.  2016.  Linked Data in Business. Business & Information Systems Engineering – An Springer Journal, 58 (5). :323-326.
Filipowska, A, Szczekocka E, Gromada J, Brun A, Portugal J, Jankowiak P, Kałużny P, Staiano J.  2016.  Managing Personal Information: A Telco Perspective. 2016 Conference on Innovations in Clouds, Internet and Networks, ICIN 2016. :112-119.
Abramowicz, W, Filipiak D, Małyszko J, Stróżyna M, Węcel K.  2016.  Maritime domain awareness system supplied with external information-use-case of the SIMMO system. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa" NATCON 2016. :1-20.
Levaneuski, U, Węcel K, Abramowicz W.  2016.  Quality and Importance of Wikipedia Articles in Different Languages. Information and Software Technologies. Proc. of 22nd International Conference, ICIST 2016. :613-624.
2015
Levaneuski, U, Węcel K, Abramowicz W.  2015.  Analiza porównawcza modeli Jakości Informacji w narodowych wersjach Wikipedii. Systemy wspomagania organizacji SWO 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. :133-154.
Abramowicz, W, Opałka J, Sokołowska W, Fabisz K, Hossa T, Kubaczyk M.  2015.  Automatyczna analiza wydźwieku opinii o operatorach energetycznych jako element wsparcia podejmowanych decyzji. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (Akademii Ekonomicznej) w Katowicach, 243. :257-273.
Stróżyna, M, Abramowicz W.  2015.  A Dynamic Risk Assessment for decision support systems in the Maritime Domain. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (Akademii Ekonomicznej) w Katowicach, 243. :295-307.
Węcel, K, Levaneuski U.  2015.  Modelling the Quality of Attributes in Wikipedia Infoboxes. Lecture Notes in Business Information Processing, 228. :308-320.
Perkowski, B, Filipowska A.  2015.  Modelling the Strength of Relations in Telecommunication Social Networks. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (Akademii Ekonomicznej) w Katowicach, 234. :140-151.
Filipiak, D, Filipowska A.  2015.  DBpedia in the Art Market. Business Information System - Springer Book Serie, 228. :321-331.
Węcel, K.  2015.  Linked Geodata for Profiling of Telco Users. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (Akademii Ekonomicznej) w Katowicach, 234. :199-213.
Fabisz, K, Filipowska A, Hossa T.  2015.  Profiling of Prosumers for the Needs of Electric Energy Demand Estimation in Microgrids. International Journal of Energy Optimization and Engineering (IJEOE), 4. :29-45.