Wyszukiwanie ekspertów w systemie eXtraSpec; podsumowanie projektu, Węcel, Krzysztof, and Wieloch Karol , Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : informatyka ekonomiczna, Number 239, Poznań, p.148-157, (2012)
Autocompletion for Business Process Modelling, Wieloch, Karol, Filipowska Agata, and Kaczmarek M. , Business Information Systems Workshops : BIS 2011 International Workshops and BPSC International Conference, Poznań, Poland, June 15-17, 2011, Revised Papers., Number 97, p.30-40, (2011)
Reprezentacja wiedzy w systemie wyszukiwania ekspertów eXtraSpec, Abramowicz, Witold, Stolarski Piotr, Węcel Krzysztof, and Wieloch Karol , Systemy informacyjne w zarządzaniu : księga jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin Profesora Adama Nowickiego., Wrocław, p.149-160, (2010)
Comparison of String Distance Metrics for Lemmatisation of Named Entities in Polish, Piskorski, Jakub, Sydow Marcin, and Wieloch Karol , Human Language Technology. Challenges of the Information Society ; Third Language and Technology Conference, LTC 2007, Poznan, Poland, October 5-7, 2007, Revised Selected Papers, Number 5603, p.413-427, (2009)