Modeling and Using Polish Legal Knowledge - Commercial Companies Code Ontology, Tomaszewski, Tadeusz, and Stolarski Piotr , Business Information Systems : 11th International Conference, BIS 2008, Innsbruck, Austria, May 5-7, 2008, Proceedings, Number 7, p.83-94, (2008)
Kompozycja procesów biznesowych z wykorzystaniem usług sieciowych., Filipowska, Agata, Kaczmarek M., Stolarski Piotr, Wieloch Karol, and Zyskowski Dominik , Kapitał ludzki i wiedza w gospodarce; wyzwania XXI wieku, Number 96, Poznań, p.64-78, (2007)