Harvesting Deep Web Data through Produser Involvement, Kaczmarek, Tomasz, and Węckowski Dawid , Frameworks of IT Prosumption for Business Development, p.200-221, (2013)
Zmienność treści na forach internetowych, Węckowski, Dawid, and Kaczmarek Tomasz , Studia Oeconomica Posnaniensia 2013/5(254), Number 5, p.81-96, (2013)
Crawling Data-Intensive Web Sources Using Structure Information, Węckowski, Dawid , Business Information Systems Workshops, BIS 2013 International Workshops Poznań, Poland June 2013, Revised Papers., Number 160, p.196-207, (2013)
Zarządzanie tożsamością w Internecie przyszłości, Abramowicz, W., Małyszko J., and Węckowski Dawid , Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : informatyka ekonomiczna, Number 239, Poznań, p.9-19, (2012)
Web User Identity Modelling, Węckowski, Dawid , Intercathedra, Number 28/4, Poznań, p.104-109, (2012)