Wzbogacony semantycznie internetowy system rekomendujący na przykładzie aplikacji mobilnej Taste it! Try it!, Kaczmarek, M., Łazaruk Szymon, Dzikowski J., and Abramowicz W. , Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : informatyka ekonomiczna, Number 239, Poznań, p.71-81, (2012)
Mobile and Web Recommendation Application in the Semantic Web Paradigm. A Case Study, Łazaruk, Szymon, Dzikowski J., Kaczmarek M., and Abramowicz W. , Informatyka Ekonomiczna. Business Informatics 3 (25), Number 3 (25), Wrocław, p.109-122, (2012)
Towards the Semantic Web; Incentivizing Semantic Annotation Creation Process, Łazaruk, Szymon, Kaczmarek M., Dzikowski J., Tokarchuck Oksana, and Abramowicz W. , Knowledge Engineering and Knowledge Management : 18th International Conference, EKAW 2012, Galway City, Ireland, October 8-12, 2012, Proceedings, Number 7603, Galway, p.282-291, (2012)
Challenges in Using Linked Data within a Social Web Recommendation Application to Semantically Annotate and Discover Venues, Dzikowski, J., Kaczmarek M., Łazaruk Szymon, and Abramowicz W. , Multidisciplinary Research and Practice for Information Systems : IFIP WG 8.4, 8.9, TC 5 International Cross Domain Conference and Workshop on Availability, Reliability, and Security, CD-ARES 2012, Prague, Czech Republic, August 20-24, 2012, Proceedings., Number 7465, Praga, p.360-374, (2012)