Automatyczna analiza wydźwieku opinii o operatorach energetycznych jako element wsparcia podejmowanych decyzji, Abramowicz, Witold, Opałka J., Sokołowska W., Fabisz K., Hossa T., and Kubaczyk M. , Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (Akademii Ekonomicznej) w Katowicach, 243, p.257-273, (2015)
Quasi-Real Time Individual Customer Based Forecasting of Energy Load Demand Using In Memory Computing, Abramowicz, Witold, Kaczmarek M., Rudny T., and Sokołowska W. , Technische Berichte des Hasso-Plattner-Instituts für Softwaresystemtechnik an der Universität Potsdam, 88, p.25-28, (2014)