Managing Personal Information: A Telco Perspective, Filipowska, A., Szczekocka E., Gromada J., Brun A., Portugal J., Jankowiak P., Kałużny P., and Staiano J. , 2016 Conference on Innovations in Clouds, Internet and Networks, ICIN 2016, p.112-119, (2016)
DBpedia in the Art Market, Filipiak, D., and Filipowska A. , Business Information System - Springer Book Serie, 228, p.321-331, (2015)
Rola aplikacji mobilnych w zwinnym zarządzaniu przedsiębiorstwem, Filipowska, A., and Żurawski P. , Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 6, p.120-138, (2015)
Profiling of Prosumers for the Needs of Electric Energy Demand Estimation in Microgrids, Fabisz, K., Filipowska A., and Hossa T. , International Journal of Energy Optimization and Engineering (IJEOE), 4, p.29-45, (2015)