Mechanizmy adaptacji aplikacji na przykładzie systemu wspomagającego pracę przychodni, Węcel, K., Filipowska A., Kaczmarek Tomasz, Hofman R., and Bassara Andrzej , IT w służbie efektywnego państwa : technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia, Warszawa, p.53-69, (2011)
Odkrywanie tożsamości użytkownika sieci, Abramowicz, W., Filipowska A., Dzikowski J., Małyszko J., and Węckowski Dawid , Zastosowania Systemów Informatycznych Zarządzania, Number spec., Warszawa, p.7-18, (2011)
Wykorzystanie mechanizmów społecznościowych do semantycznego opisu zasobów., Kaczmarek, M., and Filipowska A. , Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : modelowanie zjawisk gospodarczych w praktyce., Number 210, p.197-208, (2011)