Autocompletion for Business Process Modelling, Wieloch, Karol, Filipowska A., and Kaczmarek M. , Business Information Systems Workshops : BIS 2011 International Workshops and BPSC International Conference, Poznań, Poland, June 15-17, 2011, Revised Papers., Number 97, p.30-40, (2011)
Information-sensitive and customizable service chains - vision and requirements, Kaczmarek, M., and Filipowska A. , Advanced Information Technologies for Management - AITM 2010, Number 147, Wrocław, p.138-146, (2010)
Ego - where user modeling meets identity management., Abramowicz, W., Filipowska A., Kalisz Paweł, Werno Łukasz, Dzikowski J., and Małyszko J. , Informatyka ekonomiczna. Systemy informacyjne w zarządzaniu. Zastosowania praktyczne, Number 119, Wrocław, p.11-20, (2010)