Kompozycja procesów biznesowych z wykorzystaniem usług sieciowych., Filipowska, A., Kaczmarek M., Stolarski Piotr, Wieloch Karol, and Zyskowski Dominik , Kapitał ludzki i wiedza w gospodarce; wyzwania XXI wieku, Number 96, Poznań, p.64-78, (2007)