Future energy management system - wspomaganie zarządzania prosumentami energii elektrycznej, Hofman, R., and Filipowska Agata , I Konferencja Naukowa "Energetyka Prosumencka w Wymiarach Zrównoważonego Rozwoju", p.221-224, (2014)
Comparing Clothing Styles by Means of Computer Vision Methods, Hofman, R., Forczmański P., Frejlichowski D., Czapiewski P., and Okarma K. , Computer Vision and Graphics Lecture Notes in Computer Science, p.203-201, (2014)