Modelling the Strength of Relations in Telecommunication Social Networks, Perkowski, B., and Filipowska Agata , Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (Akademii Ekonomicznej) w Katowicach, 234, p.140-151, (2015)
Elektroniczny dowód osobisty jako element informatyzacji służby zdrowia, Perkowski, B. , Studia Oeconomica Posnaniensia 2013/2(251), Number 2(251), Poznań, p.133-151, (2013)