ERP na uczelni wyższej, Lamek, A. , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 105, p.681-689, (2013)
Kooperacja i konkurencja w konsorcjach gospodarczych, Lamek, A. , Zarządzanie i Finanse / Journal of Management and Finance - poprzedni tytuł : Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 4 (3), p.277-287, (2013)
Narzędzia wsparcia zarządzania we współczesnych organizacjach : ERP a BMS - porównanie, Lamek, A. , Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, 167 (1), p.186-197, (2013)
Rozwój zintegrowanych systemów zarządzania w gospodarce, Lamek, A. , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 58, p.213-221, (2010)