Publikacje

Export 387 results:
Sortuj po: Autor Tytuł Typ [ Rok  (Desc)]
2015
Filipowska, A, Żurawski P.  2015.  Rola aplikacji mobilnych w zwinnym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 6. :120-138.
Aviad, A, Węcel K, Abramowicz W.  2015.  The Semantic Approach to Cyber Security. Towards Ontology Based Body of Knowledge. Proceedings of the 14th European Conference on Cyber Warfare and Security (ECCWS). :328-336.
Filipowska, A, Mucha M, Perkowski B, Szczekocka E, Gromada J, Konarski A.  2015.  Towards Social Telco Applications Based on the User Behaviour and Relations Between Users. ICIN : 18th International Conference on Intelligence in Next Generation Networks. :95-102.
2014
Kaczmarek, M, Abramowicz W, Rudny T.  2014.  Analytical Possibilities of SAP HANA; On the Example of Energy Consumption Forecasting. Advances in Systems Science :Proceedings of the International Conference on Systems Science 2013 (ICSS 2013).. :141-150.
Kaczmarek, M, Haniewicz K, Rutkowski W, Adamczyk M.  2014.  Polarity Lexicon for the Polish Language: Design and Extension with Random Walk Algorithm. Advances in Systems Science :Proceedings of the International Conference on Systems Science 2013 (ICSS 2013).. :173-182.
Hofman, R, Forczmański P, Frejlichowski D, Czapiewski P, Okarma K.  2014.  Comparing Clothing Styles by Means of Computer Vision Methods. Computer Vision and Graphics Lecture Notes in Computer Science. :203-201.
Hossa, T, Fabisz K, Filipowska A.  2014.  The comparison of medium-term energy demand forecasting methods for the need of microgrid management. IEEE International Conference on Smart Grid Communications (SmartGridComm). :590-595.
Filipowska, A, Węcel K, Filipiak D.  2014.  Efficient Search and Browsing of CSV Datasets. Proceedings of the Posters and Demos Track of 10th International Conference on Semantic Systems - SEMANTiCS. :6-9.
Hofman, R, Filipowska A.  2014.  Future energy management system - wspomaganie zarządzania prosumentami energii elektrycznej. I Konferencja Naukowa "Energetyka Prosumencka w Wymiarach Zrównoważonego Rozwoju". :221-224.
Filipiak, D, Ławrynowicz A.  2014.  Generating Semantic Media Wiki Content from Domain Ontologies. Third International Workshop on Semantic Web Collaborative Spaces,. :49-58.
Kaczmarek, M, Haniewicz K, Rutkowski W, Adamczyk M.  2014.  Polarity Lexicon for the Polish Language: Design and Extension with Random Walk Algorithm. Advances in Systems Science :Proceedings of the International Conference on Systems Science 2013 (ICSS 2013).. :173-182.
Węcel, K.  2014.  Public Procurement in Linked Open Data Paradigm. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (Akademii Ekonomicznej) w Katowicach, 199. :338-348.