Publikacje

Export 388 results:
Sortuj po: Autor Tytuł Typ [ Rok  (Desc)]
2007
2006
Abramowicz, W, Kaczmarek T, Marek K, Wieloch K.  2006.  A Brief Survey of Web Service Description Languages. Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu (NTIZ) 2006. :13-21.
Bassara, A.  2006.  Evolution of Ontology in Time. Business Information Systems. :392-402.
Żebrowski, P.  2006.  Kontekstowe filtrowanie informacji. Współczesne trendy w informatyce ekonomicznej. :325-335.
Bassara, A.  2006.  Temporal RDF. Współczesne trendy w informatyce ekonomicznej. :277;287.
Momotko, M, Gajewski M, Ludwig A, Kowalczyk R, Marek K, Zhang J Y.  2006.  Towards Adaptive Management of QoS-Aware Service Compositions; Functional Architecture. Service-oriented computing : ICSOC 2006 : 4th international conference, Chicago, IL, USA, December 4-7, 2006 : proceedings.. :637-649.
Marek, K, Orłowska M, Kaczmarek T, Abramowicz W.  2006.  Towards More Personalized Web: Extraction and Integration of Dynamic Content from the Web. Frontiers of WWW research and development–APWeb 2006 : 8th Asia-Pacific Web Conference, Harbin, China, January 16-18, 2006 : proceedings.. :668-679.