Publikacje

Export 441 results:
Sortuj po: Autor Tytuł Typ [ Rok  (Desc)]
2007
Flejter, D, Kaczmarek T.  2007.  Wybrane aspekty integracji informacji z głębokiego Internetu. Kapitał ludzki i wiedza w gospodarce; wyzwania XXI wieku. :97-110.
2006
Abramowicz, W, Kaczmarek T, Marek K, Wieloch K.  2006.  A Brief Survey of Web Service Description Languages. Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu (NTIZ) 2006. :13-21.
Bassara, A.  2006.  Evolution of Ontology in Time. Business Information Systems. :392-402.
Żebrowski, P.  2006.  Kontekstowe filtrowanie informacji. Współczesne trendy w informatyce ekonomicznej. :325-335.