Publikacje

Export 441 results:
Sortuj po: Autor Tytuł Typ [ Rok  (Desc)]
2006
Bassara, A.  2006.  Temporal RDF. Współczesne trendy w informatyce ekonomicznej. :277;287.
Momotko, M, Gajewski M, Ludwig A, Kowalczyk R, Marek K, Zhang J Y.  2006.  Towards Adaptive Management of QoS-Aware Service Compositions; Functional Architecture. Service-oriented computing : ICSOC 2006 : 4th international conference, Chicago, IL, USA, December 4-7, 2006 : proceedings.. :637-649.
Marek, K, Orłowska M, Kaczmarek T, Abramowicz W.  2006.  Towards More Personalized Web: Extraction and Integration of Dynamic Content from the Web. Frontiers of WWW research and development–APWeb 2006 : 8th Asia-Pacific Web Conference, Harbin, China, January 16-18, 2006 : proceedings.. :668-679.
Wiśniewski, M.  2006.  Uczenie ontologii z tekstu. Współczesne trendy w informatyce ekonomicznej. :311–314.
Abramowicz, W, Banaśkiewicz K, Wieloch K, Żebrowski P.  2006.  Mobile Information Filtering. Encyclopedia of E-Commerce, E-Government, and Mobile Commerce. :799-804.
Bartoszewicz, G.  2006.  Mobilne systemy klasy CRM w zarządzaniu przedsiebiorstwem handlowym. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług (WSHiU) w Poznaniu. :25-37.
Kaczmarek, M, Gwizdała J, Kliber A.  2006.  Usługi sieciowe jako nowy rodzaj usług komercyjnych świadczonych na rynku elektronicznym. Instrumentalne, instytucjonalne i organizacyjne problemy funkcjonowania gospodarki rynkowej.. :105-121.
2005