Publikacje

Export 440 results:
Sortuj po: Autor Tytuł Typ [ Rok  (Desc)]
2004
Tomaszewski, T.  2004.  Informacja prawna i koncepcja protoform. Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą. 2004. :331-337.
Abramowicz, W, Węcel K.  2004.  Od hurtowni danych do eVEREst-u. Informatyka ekonomiczna. Przegląd naukowo-dydaktyczny. :159-168.
Węcel, K.  2004.  Wzbogacona hurtownia wiedzy jako usługa w Sieci Semantycznej. Zarządzanie wiedzą w systemach informacyjnych. :257-274.
Abramowicz, W, Kaczmarek T, Marek K.  2004.  Supporting topic map creation using data mining techniques.. AJIS Australian Journal of Information Systems / Special Edition 2004/10. :63-78.
2003
Garsztka, P, Matuszewski P, Wieloch K.  2003.  Analiza płynności papierów wartościowych notowanych w systemie WARSET. Współczesne metody analizy i prognozowania finansowych rynków kapitałowych.. :225-239.
Węcel, K.  2003.  Czas, przestrzeń, semantyka - zastosowanie ontologii w systemach informacyjnych zarządzania. Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu (NTIZ) 2003. :88-98.
Jakubowski, T, Zalech W, Węcel K.  2003.  Zarządzanie łańcuchem dostaw wiedzy. Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu (NTIZ) 2003. :353-363.