Publikacje

Export 440 results:
Sortuj po: Autor Tytuł Typ [ Rok  (Desc)]
2016
Stróżyna, M.  2016.  A Bayesian Network Approach to Assessing the Risk and Reliability of Maritime Transport. International Conference on Business Information Systems. :367–378.
Filipiak, D, Filipowska A.  2016.  Improving the quality of art market data using linked open data and machine learning. International Conference on Business Information Systems. :418–428.
Małyszko, J, Abramowicz W, Stróżyna M.  2016.  Named Entity Disambiguation for Maritime-related Data Retrieved from Heterogenous Sources. TransNav: International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation. 10:465–477.
Lewoniewski, W, Węcel K, Abramowicz W.  2016.  Quality and importance of Wikipedia articles in different languages. International Conference on Information and Software Technologies. :613–624.
2015
Kałużny, P, Jankowiak P, Karmelita M, Karmelita M.  2015.  The Use of Open API in Travel Planning Application - Tap&Plan Use Case. Porceedings of the 18th International Conference on Business Information Systems, BIS 2015. :348-350.
Abramowicz, W, Opałka J, Sokołowska W, Fabisz K, Hossa T, Kubaczyk M.  2015.  Automatyczna analiza wydźwieku opinii o operatorach energetycznych jako element wsparcia podejmowanych decyzji. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (Akademii Ekonomicznej) w Katowicach, 243. :257-273.
Stróżyna, M, Abramowicz W.  2015.  A Dynamic Risk Assessment for decision support systems in the Maritime Domain. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (Akademii Ekonomicznej) w Katowicach, 243. :295-307.
Perkowski, B, Filipowska A.  2015.  Modelling the Strength of Relations in Telecommunication Social Networks. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (Akademii Ekonomicznej) w Katowicach, 234. :140-151.
Filipowska, A, Mucha M, Perkowski B, Szczekocka E, Gromada J, Konarski A.  2015.  Towards Social Telco Applications Based on the User Behaviour and Relations Between Users. ICIN : 18th International Conference on Intelligence in Next Generation Networks. :95-102.
Lewoniewski, W.  2015.  Bitcoin w systemach pieniężnych Białorusi, Ukrainy i Rosji. Paradygmat zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego we współczesnej gospodarce. :283–295.
Filipiak, D, Filipowska A.  2015.  DBpedia in the Art Market. Business Information System - Springer Book Serie, 228. :321-331.
Węcel, K.  2015.  Linked Geodata for Profiling of Telco Users. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (Akademii Ekonomicznej) w Katowicach, 234. :199-213.