Publikacje

Export 388 results:
Sortuj po: Autor Tytuł Typ [ Rok  (Desc)]
2012
Kaczmarek, M, Filipowska A.  2012.  Technologie Web 2.0 w realizacji wizji Corporate Semantic Web. Technologie Wiedzy w Zarządzaniu Publicznym; 11. :31-45.
Łazaruk, S, Kaczmarek M, Dzikowski J, Tokarchuck O, Abramowicz W.  2012.  Towards the Semantic Web; Incentivizing Semantic Annotation Creation Process. Knowledge Engineering and Knowledge Management : 18th International Conference, EKAW 2012, Galway City, Ireland, October 8-12, 2012, Proceedings. :282-291.
Kaczmarek, M, Filipowska A.  2012.  Model biznesowy dostawcy danych w semantycznym Internecie. Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : informatyka ekonomiczna. :58-70.
Kaczmarek, T, Filipowska A.  2012.  Profilowanie w systemach filtrowania i wyszukiwania informacji - metody i wyzwania. Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : informatyka ekonomiczna. :46-57.
Bukowska, E.  2012.  Rozwój gospodarki elektronicznej i jego wpływ na modele biznesowe przedsiębiorstw. Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : informatyka ekonomiczna. :34-45.
Węcel, K, Wieloch K.  2012.  Wyszukiwanie ekspertów w systemie eXtraSpec; podsumowanie projektu. Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : informatyka ekonomiczna. :148-157.
Abramowicz, W, Małyszko J, Węckowski D.  2012.  Zarządzanie tożsamością w Internecie przyszłości. Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : informatyka ekonomiczna. :9-19.
2011
Wieloch, K, Filipowska A, Kaczmarek M.  2011.  Autocompletion for Business Process Modelling. Business Information Systems Workshops : BIS 2011 International Workshops and BPSC International Conference, Poznań, Poland, June 15-17, 2011, Revised Papers.. :30-40.
Zeleznikow, J, Stolarski P, Schweighofer E.  2011.  LIT 2011 Workshop Chairs; Message. Business Information Systems Workshops : BIS 2011 International Workshops and BPSC International Conference, Poznań, Poland, June 15-17, 2011, Revised Papers.. :XV-XVI.
Węcel, K, Filipowska A, Kaczmarek T, Hofman R, Bassara A.  2011.  Mechanizmy adaptacji aplikacji na przykładzie systemu wspomagającego pracę przychodni. IT w służbie efektywnego państwa : technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia. :53-69.
Abramowicz, W, Filipowska A, Dzikowski J, Małyszko J, Węckowski D.  2011.  Odkrywanie tożsamości użytkownika sieci. Zastosowania Systemów Informatycznych Zarządzania. :7-18.
Abramowicz, W, Starzecka M, Zyskowski D, Stolarski P, Węcel K.  2011.  Pozyskiwanie i reprezentacja informacji o ekspertach ma polskim rynku pracy. IT w służbie efektywnego państwa : technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia. :23-38.