Publikacje

Export 440 results:
Sortuj po: Autor Tytuł Typ [ Rok  (Desc)]
2014
Węcel, K.  2014.  Public Procurement in Linked Open Data Paradigm. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (Akademii Ekonomicznej) w Katowicach, 199. :338-348.
Abramowicz, W, Kaczmarek M, Rudny T, Sokołowska W.  2014.  Quasi-Real Time Individual Customer Based Forecasting of Energy Load Demand Using In Memory Computing. Technische Berichte des Hasso-Plattner-Instituts für Softwaresystemtechnik an der Universität Potsdam, 88. :25-28.
2013
Małyszko, J, Filipowska A.  2013.  Development for resources for the needs of sentiment analysis. Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics : in memoriam of Professor Leonard Bolc : proceedings of 6th Language; Technology Conference ; December 7-9, 2013, Poznań, Poland.. :381-385.
Węcel, K.  2013.  Linked Data in Enterprises. Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2013. :287-309.
Filipowska, A, Kaczmarek T, Węcel K.  2013.  Monitorowanie zagrożeń w cyberprzestrzeni na przykładzie wyszukiwania przejawów nielegalnego handlu lekami. Nowoczesne systemy łączności i transmisji danych na rzecz bezpieczeństwa : szanse i zagrożenia. :741-766.
Abramowicz, W, Węcel K.  2013.  Should Business Informatics Care about Linked Open Data? Perspectives in Business Informatics Research. 12th International Conference, BIR 2013, Warsaw, Poland, September 23-25, 2013. Proceedings. :1-9.
Filipowska, A, Fabisz K, Hossa T, Mucha M, Hofman R.  2013.  Towards Forecasting Demand and Production of Electric Energy in Smart Grids. Perspectives in Business Informatics Research. 12th International Conference, BIR 2013, Warsaw, Poland, September 23-25, 2013. Proceedings. :298-314.
Kaczmarek, M, Haniewicz K, Adamczyk M, Rutkowski W.  2013.  Towards the Lexicon-Based Sentiment Analysis of Polish Texts: Polarity Lexicon. Computational Collective Intelligence. Technologies and Applications; 5th International Conference, ICCCI 2013, Craiova, Romania, September 11-13, 2013, Proceedings. :286-295.
Małyszko, J.  2013.  Aspect-Aware Identification of Opinion Phrases Polarity Based on Summaries of Consumer Opinions about Products and Services. Business Information Systems Workshops, BIS 2013 International Workshops Poznań, Poland June 2013, Revised Papers.. :278-289.