Publikacje

Export 441 results:
Sortuj po: Autor Tytuł Typ [ Rok  (Desc)]
2013
Małyszko, J.  2013.  Aspect-Aware Identification of Opinion Phrases Polarity Based on Summaries of Consumer Opinions about Products and Services. Business Information Systems Workshops, BIS 2013 International Workshops Poznań, Poland June 2013, Revised Papers.. :278-289.
Węckowski, D.  2013.  Crawling Data-Intensive Web Sources Using Structure Information. Business Information Systems Workshops, BIS 2013 International Workshops Poznań, Poland June 2013, Revised Papers.. :196-207.
Lamek, A.  2013.  ERP na uczelni wyższej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 105. :681-689.
Kaczmarek, T, Węckowski D.  2013.  Harvesting Deep Web Data through Produser Involvement. Frameworks of IT Prosumption for Business Development. :200-221.
Lamek, A.  2013.  Kooperacja i konkurencja w konsorcjach gospodarczych. Zarządzanie i Finanse / Journal of Management and Finance - poprzedni tytuł : Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 4 (3). :277-287.
Lamek, A.  2013.  Narzędzia wsparcia zarządzania we współczesnych organizacjach : ERP a BMS - porównanie. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, 167 (1). :186-197.
Kaczmarek, M, Bukowska E, Starzecka M.  2013.  Semantycznie wspomagane wyszukiwanie ekspertów. Studia Oeconomica Posnaniensia 2013/2(251). :63-79.
Węckowski, D, Kaczmarek T.  2013.  Zmienność treści na forach internetowych. Studia Oeconomica Posnaniensia 2013/5(254). :81-96.
2012
Filipowska, A, Kaczmarek M.  2012.  Business Models For Semantic Content Providers. Economics of Grids, Clouds, Systems, and Services - 9th International Conference, GECON 2012, Berlin, Germany, November 2012. :234-244.
Dzikowski, J, Kaczmarek M, Łazaruk S, Abramowicz W.  2012.  Challenges in Using Linked Data within a Social Web Recommendation Application to Semantically Annotate and Discover Venues. Multidisciplinary Research and Practice for Information Systems : IFIP WG 8.4, 8.9, TC 5 International Cross Domain Conference and Workshop on Availability, Reliability, and Security, CD-ARES 2012, Prague, Czech Republic, August 20-24, 2012, Proceedings.. :360-374.
Bukowska, E, Kaczmarek M, Stolarski P, Abramowicz W.  2012.  Ontology-Based Retrieval of Experts - The Issue of Efficiency and Scalability within the eXtraSpec System. Multidisciplinary Research and Practice for Information Systems : IFIP WG 8.4, 8.9, TC 5 International Cross Domain Conference and Workshop on Availability, Reliability, and Security, CD-ARES 2012, Prague, Czech Republic, August 20-24, 2012, Proceedings.. :272-286.
Filipowska, A, Dzikowski J.  2012.  Profilowanie w systemach informatycznych. Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2012. :71-104.