Publikacje

Export 441 results:
Sortuj po: Autor Tytuł Typ [ Rok  (Desc)]
2012
Węcel, K, Kaczmarek T, Filipowska A.  2012.  Scalable Adaptation of Web Applications to Users; Behaviour. Computational Collective Intelligence : Technologies and Applications, 4th International Conference, ICCCI 2012, Ho Chi Minh City, Vietnam, November 28-30, 2012. Proceedings, Part II. :79-88.
Kaczmarek, T, Kaczmarek M, Filipowska A, Abramowicz W.  2012.  Semantically Enhanced Business Process Modeling Notation. Semantic Technologies for Business and Information Systems Engineering: Concepts and Applications. :259-275.
Kaczmarek, M, Filipowska A.  2012.  Technologie Web 2.0 w realizacji wizji Corporate Semantic Web. Technologie Wiedzy w Zarządzaniu Publicznym; 11. :31-45.
Łazaruk, S, Kaczmarek M, Dzikowski J, Tokarchuck O, Abramowicz W.  2012.  Towards the Semantic Web; Incentivizing Semantic Annotation Creation Process. Knowledge Engineering and Knowledge Management : 18th International Conference, EKAW 2012, Galway City, Ireland, October 8-12, 2012, Proceedings. :282-291.
Kaczmarek, M, Filipowska A.  2012.  Model biznesowy dostawcy danych w semantycznym Internecie. Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : informatyka ekonomiczna. :58-70.
Kaczmarek, T, Filipowska A.  2012.  Profilowanie w systemach filtrowania i wyszukiwania informacji - metody i wyzwania. Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : informatyka ekonomiczna. :46-57.
Bukowska, E.  2012.  Rozwój gospodarki elektronicznej i jego wpływ na modele biznesowe przedsiębiorstw. Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : informatyka ekonomiczna. :34-45.
Węcel, K, Wieloch K.  2012.  Wyszukiwanie ekspertów w systemie eXtraSpec; podsumowanie projektu. Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : informatyka ekonomiczna. :148-157.
Abramowicz, W, Małyszko J, Węckowski D.  2012.  Zarządzanie tożsamością w Internecie przyszłości. Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : informatyka ekonomiczna. :9-19.
2011
Wieloch, K, Filipowska A, Kaczmarek M.  2011.  Autocompletion for Business Process Modelling. Business Information Systems Workshops : BIS 2011 International Workshops and BPSC International Conference, Poznań, Poland, June 15-17, 2011, Revised Papers.. :30-40.
Zeleznikow, J, Stolarski P, Schweighofer E.  2011.  LIT 2011 Workshop Chairs; Message. Business Information Systems Workshops : BIS 2011 International Workshops and BPSC International Conference, Poznań, Poland, June 15-17, 2011, Revised Papers.. :XV-XVI.
Węcel, K, Filipowska A, Kaczmarek T, Hofman R, Bassara A.  2011.  Mechanizmy adaptacji aplikacji na przykładzie systemu wspomagającego pracę przychodni. IT w służbie efektywnego państwa : technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia. :53-69.