Publikacje

Export 437 results:
Sortuj po: Autor Tytuł Typ [ Rok  (Desc)]
2011
Kaczmarek, M, Filipowska A.  2011.  Wykorzystanie mechanizmów społecznościowych do semantycznego opisu zasobów.. Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : modelowanie zjawisk gospodarczych w praktyce.. :197-208.
Abramowicz, W, Dzikowski J, Hofman R.  2011.  Zarządzanie informacją w procesie bilansowania rynków energii w mikrosieciach energetycznych. Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : modelowanie zjawisk gospodarczych w praktyce.. :185-196.
2010
Abramowicz, W, Filipowska A, Kalisz P, Werno Ł, Dzikowski J, Małyszko J.  2010.  Ego - where user modeling meets identity management.. Informatyka ekonomiczna. Systemy informacyjne w zarządzaniu. Zastosowania praktyczne. :11-20.
Kaczmarek, M, Filipowska A.  2010.  Information-sensitive and customizable service chains - vision and requirements. Advanced Information Technologies for Management - AITM 2010. :138-146.
Bartoszewicz, G.  2010.  Integracja procesów biznesowych w rozproszonych systemach gospodarki elektronicznej. Systemy informacyjne w zarządzaniu : księga jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin Profesora Adama Nowickiego.. :161-169.
Abramowicz, W, Stolarski P, Tomaszewski T.  2010.  Legal Ontologies in ICT and Law. Information Communication Technology Law, Protection and Access Rights : Global Approaches and Issues. :51-66.
Stolarski, P, Tomaszewski T, Zeleznikow J.  2010.  LIT 2010 Workshop Chairs; Message. Business Information Systems Workshops, BIS 2010 International Workshop, Berlin, Germany, May 3-5, 2010, Revised Papers.. :238-239.
Abramowicz, W, Stolarski P, Węcel K, Wieloch K.  2010.  Reprezentacja wiedzy w systemie wyszukiwania ekspertów eXtraSpec. Systemy informacyjne w zarządzaniu : księga jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin Profesora Adama Nowickiego.. :149-160.
Lamek, A.  2010.  Rozwój zintegrowanych systemów zarządzania w gospodarce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 58. :213-221.
2009
Stolarski, P, El Kharbili M.  2009.  Building-Up a Reference Generic Regulation Ontology: A Bottom-Up Approach. BIS 2009 Business Information Systems Workshops : Poznań, Poland, April 2009.. :268-279.
Vargas-Vera, M, Nagy M, Zyskowski D, Haniewicz K, Abramowicz W, Kaczmarek M.  2009.  Challenges on Semantic Web Services. Handbook of Research on Social Dimensions of Semantic Technologies and Web Services.. :25-48.