Publikacje

Export 388 results:
Sortuj po: Autor Tytuł Typ [ Rok  (Desc)]
2009
2008
Abramowicz, W, Wieloch K.  2008.  Ekstrakcja informacji w badaniach public relations. Systemy wspomagania organizacji SWO 2008 : informatyka ekonomiczna jako dziedzina nauki i dydaktyki. :33-39.
Bassara, A.  2008.  Language Model Based Temporal Information Indexing. Business Information Systems : 11th International Conference, BIS 2008, Innsbruck, Austria, May 5-7, 2008, Proceedings. :24-35.
Marek, K, Flejter D, Kaczmarek T.  2008.  MEM; LCW 2008 Workshop PC Chairs; Message. Web Information Systems Engineering; WISE 2008 Workshops. :142-143.
Abramowicz, W, Wiśniewski M.  2008.  Metamodel dla uczenia ontologii z tekstu. Systemy wspomagania organizacji SWO 2008 : informatyka ekonomiczna jako dziedzina nauki i dydaktyki. :41-47.
Tomaszewski, T, Stolarski P.  2008.  Modeling and Using Polish Legal Knowledge - Commercial Companies Code Ontology. Business Information Systems : 11th International Conference, BIS 2008, Innsbruck, Austria, May 5-7, 2008, Proceedings. :83-94.
Abramowicz, W, Filipowska A, Kaczmarek M, Kaczmarek T.  2008.  A Need for Business Assessment of Semantic Web Services Applications in Enterprises. Business Process Management Workshops : BPM 2007 International Workshops, BPI, BPD, CBP, ProHealth, RefMod, semantics4ws, Brisbane, Australia, September 24, 2007, Revised Selected Papers.. :514-516.
Abramowicz, W, Żebrowski P, Łazaruk S, Wiśniewski M, Bassara A.  2008.  Platforma dla usług mobilnego samorządu. Systemy wspomagania organizacji SWO 2008 : informatyka ekonomiczna jako dziedzina nauki i dydaktyki. :287-293.
Abramowicz, W, Bassara A.  2008.  Temporalne indeksowanie dokumentów oparte na wyrażeniach kalendarzowych. Systemy wspomagania organizacji SWO 2008 : informatyka ekonomiczna jako dziedzina nauki i dydaktyki. :25-31.
Flejter, D, Kaczmarek T, Marek K.  2008.  World Wide Web on the Move.. Scalable Computing : Practice and Experience. :219;241.