Publikacje

Export 437 results:
Sortuj po: Autor Tytuł Typ [ Rok  (Desc)]
2009
Abramowicz, W, Hofman R.  2009.  Koncepcje ekonomii behawioralnej w ocenie jakości oprogramowania. Komputerowe systemy zarządzania : księga jubileuszowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin prof. zw. dr hab. Jerzego Kisielnickiego. :32-42.
Stolarski, P, Tomaszewski T.  2009.  LIT 2009 Workshop Chairs; Message. BIS 2009 Business Information Systems Workshops : Poznań, Poland, April 2009.. :254-255.
Filipowska, A, Kaczmarek M, Stein S.  2009.  Semantically Annotated EPC within Semantic Business Process Management. Business Process Management Workshops ; 6th International Conference on Business Process Management. :486-497.
Born, M, Hoffmann J, Kaczmarek T, Marek K, Markovic I, Scicluna J, Weber I, Zhou X.  2009.  Supporting Execution-Level Business Process Modeling with Semantic Technologies. Database Systems for Advanced Applications : 14th International Conference, DASFAA 2009, Brisbane, Australia, April 21-23, 2009, Proceedings.. :759-763.
Starzecka, M, Walczak A.  2009.  Using Semantics to Personalize Access to Data-Intensive Web Sources. BIS 2009 Business Information Systems Workshops : Poznań, Poland, April 2009.. :28-38.
Piskorski, J, Sydow M, Wieloch K.  2009.  Comparison of String Distance Metrics for Lemmatisation of Named Entities in Polish. Human Language Technology. Challenges of the Information Society ; Third Language and Technology Conference, LTC 2007, Poznan, Poland, October 5-7, 2007, Revised Selected Papers. :413-427.
Filipowska, A, Kaczmarek M, Hepp M, Markovic I.  2009.  Organisational Ontology Framework for Semantic Business Process Management.. Business Information Systems : 12th International Conference, BIS 2009, Poznan, Poland, April 27-29, 2009, Proceedings.. :1-12.