Publikacje

Export 388 results:
Sortuj po: [ Autor  (Asc)] Tytuł Typ Rok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
Abramowicz, W, Filipowska A, Dzikowski J, Małyszko J, Węckowski D.  2011.  Odkrywanie tożsamości użytkownika sieci. Zastosowania Systemów Informatycznych Zarządzania. :7-18.
Abramowicz, W, Żebrowski P, Łazaruk S, Wiśniewski M, Bassara A.  2008.  Platforma dla usług mobilnego samorządu. Systemy wspomagania organizacji SWO 2008 : informatyka ekonomiczna jako dziedzina nauki i dydaktyki. :287-293.
Abramowicz, W, Hofman R.  2009.  Koncepcje ekonomii behawioralnej w ocenie jakości oprogramowania. Komputerowe systemy zarządzania : księga jubileuszowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin prof. zw. dr hab. Jerzego Kisielnickiego. :32-42.
Abramowicz, W, Bassara A.  2008.  Temporalne indeksowanie dokumentów oparte na wyrażeniach kalendarzowych. Systemy wspomagania organizacji SWO 2008 : informatyka ekonomiczna jako dziedzina nauki i dydaktyki. :25-31.
Abramowicz, W, Stolarski P, Tomaszewski T.  2010.  Legal Ontologies in ICT and Law. Information Communication Technology Law, Protection and Access Rights : Global Approaches and Issues. :51-66.