Publikacje

Export 387 results:
Sortuj po: [ Autor  (Asc)] Tytuł Typ Rok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
Abramowicz, W, Filipiak D, Małyszko J, Stróżyna M, Węcel K.  2016.  Maritime domain awareness system supplied with external information-use-case of the SIMMO system. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa" NATCON 2016. :1-20.
Abramowicz, W, Stolarski P, Węcel K, Wieloch K.  2010.  Reprezentacja wiedzy w systemie wyszukiwania ekspertów eXtraSpec. Systemy informacyjne w zarządzaniu : księga jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin Profesora Adama Nowickiego.. :149-160.
Abramowicz, W, Kaczmarek T, Marek K.  2004.  Supporting topic map creation using data mining techniques.. AJIS Australian Journal of Information Systems / Special Edition 2004/10. :63-78.
Abramowicz, W, Starzecka M, Zyskowski D, Stolarski P, Węcel K.  2011.  Pozyskiwanie i reprezentacja informacji o ekspertach ma polskim rynku pracy. IT w służbie efektywnego państwa : technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia. :23-38.
Abramowicz, W, Wieloch K.  2008.  Ekstrakcja informacji w badaniach public relations. Systemy wspomagania organizacji SWO 2008 : informatyka ekonomiczna jako dziedzina nauki i dydaktyki. :33-39.