Publikacje

Export 441 results:
Sortuj po: [ Autor  (Asc)] Tytuł Typ Rok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
Abramowicz, W, Filipowska A, Dzikowski J, Małyszko J, Węckowski D.  2011.  Odkrywanie tożsamości użytkownika sieci. Zastosowania Systemów Informatycznych Zarządzania. :7-18.
Abramowicz, W, Żebrowski P, Łazaruk S, Wiśniewski M, Bassara A.  2008.  Platforma dla usług mobilnego samorządu. Systemy wspomagania organizacji SWO 2008 : informatyka ekonomiczna jako dziedzina nauki i dydaktyki. :287-293.
Abramowicz, W, Kaczmarek M, Rudny T, Sokołowska W.  2014.  Quasi-Real Time Individual Customer Based Forecasting of Energy Load Demand Using In Memory Computing. Technische Berichte des Hasso-Plattner-Instituts für Softwaresystemtechnik an der Universität Potsdam, 88. :25-28.
Abramowicz, W, Haniewicz K, Kaczmarek M, Zyskowski D.  2008.  E-Marketplace for Semantic Web Services. Service-Oriented Computing; ICSOC 2008 : 6th International Conference, Sydney, Australia, December 1-5, 2008. : proceedings.. :271-285.
Abramowicz, W, Bassara A.  2008.  Temporalne indeksowanie dokumentów oparte na wyrażeniach kalendarzowych. Systemy wspomagania organizacji SWO 2008 : informatyka ekonomiczna jako dziedzina nauki i dydaktyki. :25-31.
Abramowicz, W, Hofman R.  2009.  Koncepcje ekonomii behawioralnej w ocenie jakości oprogramowania. Komputerowe systemy zarządzania : księga jubileuszowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin prof. zw. dr hab. Jerzego Kisielnickiego. :32-42.
Abramowicz, W, Węcel K.  2004.  Od hurtowni danych do eVEREst-u. Informatyka ekonomiczna. Przegląd naukowo-dydaktyczny. :159-168.
Abramowicz, W, Szymański J, Filipowska A.  2005.  Ontological document filtering. Information Systems Technology and its Applications. :9.
Abramowicz, W, Banaśkiewicz K, Wieloch K, Żebrowski P.  2008.  Mobile Information Filtering. Mobile Computing: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (6 Volumes). :...