Publikacje

Export 388 results:
Sortuj po: [ Autor  (Asc)] Tytuł Typ Rok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
Abramowicz, W, Filipowska A, Kaczmarek M, Kaczmarek T.  2008.  A Need for Business Assessment of Semantic Web Services Applications in Enterprises. Business Process Management Workshops : BPM 2007 International Workshops, BPI, BPD, CBP, ProHealth, RefMod, semantics4ws, Brisbane, Australia, September 24, 2007, Revised Selected Papers.. :514-516.
Abramowicz, W, Szymański J, Filipowska A.  2005.  Ontological document filtering. Information Systems Technology and its Applications. :9.
Abramowicz, W, Opałka J, Sokołowska W, Fabisz K, Hossa T, Kubaczyk M.  2015.  Automatyczna analiza wydźwieku opinii o operatorach energetycznych jako element wsparcia podejmowanych decyzji. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (Akademii Ekonomicznej) w Katowicach, 243. :257-273.
Abramowicz, W, Kaczmarek T, Marek K.  2004.  Automatic topic map creation using term crawling and clustering hierarchy projection. Constructing the Infrastructure for the Knowledge Economy. Methods and Tools, Theory and Structure. :555-567.
Abramowicz, W, Banaśkiewicz K, Wieloch K, Żebrowski P.  2008.  Mobile Information Filtering. Mobile Computing: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (6 Volumes). :...
Abramowicz, W, Węcel K.  2001.  On Extracting Knowledge from the Data Warehouse for Information Filtering Purposes. Knowledge Acquisition and Distributed Learning in Resolving Managerial Issues.
Abramowicz, W, Stolarski P, Węcel K, Wieloch K.  2010.  Reprezentacja wiedzy w systemie wyszukiwania ekspertów eXtraSpec. Systemy informacyjne w zarządzaniu : księga jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin Profesora Adama Nowickiego.. :149-160.
Abramowicz, W, Filipiak D, Małyszko J, Stróżyna M, Węcel K.  2016.  Maritime domain awareness system supplied with external information-use-case of the SIMMO system. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa" NATCON 2016. :1-20.