Publikacje

Export 388 results:
Sortuj po: Autor [ Tytuł  (Asc)] Typ Rok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
3
A
Levaneuski, U, Węcel K, Abramowicz W.  2015.  Analiza porównawcza modeli Jakości Informacji w narodowych wersjach Wikipedii. Systemy wspomagania organizacji SWO 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. :133-154.
Garsztka, P, Matuszewski P, Wieloch K.  2003.  Analiza płynności papierów wartościowych notowanych w systemie WARSET. Współczesne metody analizy i prognozowania finansowych rynków kapitałowych.. :225-239.
Kaczmarek, M, Abramowicz W, Rudny T.  2014.  Analytical Possibilities of SAP HANA; On the Example of Energy Consumption Forecasting. Advances in Systems Science :Proceedings of the International Conference on Systems Science 2013 (ICSS 2013).. :141-150.