Publikacje

Export 441 results:
Sortuj po: Autor [ Tytuł  (Asc)] Typ Rok
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
3
A
Garsztka, P, Matuszewski P, Wieloch K.  2003.  Analiza płynności papierów wartościowych notowanych w systemie WARSET. Współczesne metody analizy i prognozowania finansowych rynków kapitałowych.. :225-239.
Lewoniewski, W, Węcel K, Abramowicz W.  2017.  Analysis of references across Wikipedia languages. International Conference on Information and Software Technologies. :561–573.
Kaczmarek, M, Abramowicz W, Rudny T.  2014.  Analytical Possibilities of SAP HANA; On the Example of Energy Consumption Forecasting. Advances in Systems Science :Proceedings of the International Conference on Systems Science 2013 (ICSS 2013).. :141-150.