Publikacje

Export 440 results:
Sortuj po: Autor Tytuł [ Typ  (Asc)] Rok
Book Chapter
Kaczmarek, M, Abramowicz W, Rudny T.  2014.  Analytical Possibilities of SAP HANA; On the Example of Energy Consumption Forecasting. Advances in Systems Science :Proceedings of the International Conference on Systems Science 2013 (ICSS 2013).. :141-150.
Abramowicz, W, Kaczmarek T, Marek K.  2004.  Automatic topic map creation using term crawling and clustering hierarchy projection. Constructing the Infrastructure for the Knowledge Economy. Methods and Tools, Theory and Structure. :555-567.
Lewoniewski, W.  2015.  Bitcoin w systemach pieniężnych Białorusi, Ukrainy i Rosji. Paradygmat zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego we współczesnej gospodarce. :283–295.
Marek, K, Abramowicz W, Kaczmarek T.  2007.  Case Study 1: IT Platform for Study and E-Collaboration. Knowledge-Based Enterprise : Theories and Fundamentals.. :246-257.
Vargas-Vera, M, Nagy M, Zyskowski D, Haniewicz K, Abramowicz W, Kaczmarek M.  2009.  Challenges on Semantic Web Services. Handbook of Research on Social Dimensions of Semantic Technologies and Web Services.. :25-48.
Małyszko, J, Filipowska A.  2013.  Development for resources for the needs of sentiment analysis. Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics : in memoriam of Professor Leonard Bolc : proceedings of 6th Language; Technology Conference ; December 7-9, 2013, Poznań, Poland.. :381-385.
Abramowicz, W, Wieloch K.  2008.  Ekstrakcja informacji w badaniach public relations. Systemy wspomagania organizacji SWO 2008 : informatyka ekonomiczna jako dziedzina nauki i dydaktyki. :33-39.
Węcel, K, Abramowicz W, Kalczyński P.  2005.  Enhanced Knowledge Warehouse. Encyclopedia of Information Science and Technology.
Węcel, K, Abramowicz W, Kalczyński P.  2008.  Enhanced Knowledge Warehouse (KM). Knowledge Management : Concepts, Methodologies, Tools and Applications. :1029-1034.
Kaczmarek, T, Węckowski D.  2013.  Harvesting Deep Web Data through Produser Involvement. Frameworks of IT Prosumption for Business Development. :200-221.
Bartoszewicz, G.  2010.  Integracja procesów biznesowych w rozproszonych systemach gospodarki elektronicznej. Systemy informacyjne w zarządzaniu : księga jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin Profesora Adama Nowickiego.. :161-169.
Abramowicz, W, Hofman R.  2009.  Koncepcje ekonomii behawioralnej w ocenie jakości oprogramowania. Komputerowe systemy zarządzania : księga jubileuszowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin prof. zw. dr hab. Jerzego Kisielnickiego. :32-42.
Abramowicz, W, Stolarski P, Tomaszewski T.  2010.  Legal Ontologies in ICT and Law. Information Communication Technology Law, Protection and Access Rights : Global Approaches and Issues. :51-66.
Węcel, K.  2013.  Linked Data in Enterprises. Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2013. :287-309.